Barbara Kucharska - Free Art Gallery

Barbara Kucharska

Artystka malarka i muzyk flecistka.

W 2012 r. uzyskała stopień: doktora sztuk pięknych
na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
| Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu - Wydział Malarstwa i Rysunku |

W 2008 r. ukończyła studia magisterskie na Akademii Muzycznej
im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, na Wydziale Instrumentalnym o specjalności flet.

Jest też absolwentką studiów licencjackich tej uczelni.

Wcześniej ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną im. F. Chopina w Olsztynie:
I stopnia – w klasie fortepianu i II stopnia – w klasie fletu.

W 2004 r. uzyskała dyplom magistra sztuki, specjalność malarstwo,
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Pracuje na stanowisku adiunkta w Collegium Da Vinci w Poznaniu,
gdzie prowadzi zajęcia z Malarstwa.

Uczy gry na flecie i fortepianie w Nowowiejski School of Music, a wcześniej w Państwowej Szkole Muzycznej oraz Konserwatorium Muzycznym. Wykładała „Wiedzę z zakresu sztuk plastycznych”
na Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Koncertuje m.in. z zespołem Soon, Missio Musica, Ahawa oraz innymi zespołami i muzykami.

Jest autorką 33 wystaw indywidualnych (m.in. w Bristolu w Wielkiej Brytanii, Poznaniu, Sopocie,
Olsztynie) oraz brała udział w 23 wystawach zbiorowych.

Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą.

Zapraszamy do zapoznania się z twórczością Artystki w Galerii