Free Art Gallery - Magda Misiewicz

Magda Misiewicz

Urodzona w 1994 roku.

W 2016 roku ukończyła studia licencjackie na kierunku Edukacja Artystyczna
w zakresie Sztuk Plastycznych na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej
.
Obroniła pracę dyplomową ze specjalności Malarstwo sztalugowe.

W tym samym roku podjęła studia I stopnia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu
na kierunku Malarstwo
, które ukończyła w 2019 roku obroną dyplomu
pt. ,,Pamiętnik. Malarski zapis potrzeby pamięci”.
| Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu - Wydział Malarstwa i Rysunku |

Obecnie jest studentką I roku studiów II stopnia Malarstwa na macierzystej uczelni.

Jej zainteresowania obejmują różne dziedziny działalności artystycznej,
w których wykorzystuję doświadczenia nabyte w ciągu studiów.

Tematyka jej zainteresowań krąży wokół zagadnień takich jak pamięć i miejsce,
które stają się niezwykle często nośnikiem przekazującym wewnętrzne emocje.

Poza malarstwem poszukuje także innych środków wyrazu,
tworzy prace z wykorzystaniem różnych materii.

Ważną gałęzią jej twórczości jest również Ilustracja dziecięca.

W latach 2013-2018 brała udział w kilku wystawach zbiorowych, m.in.:
,,Punkt, linia, płaszczyzna” w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu (2016r.),
„II/III” w Galerii Wahadło Foucault (2018r.),
a także w wystawie dwuosobowej ,,Dyplomy 2019” w Galerii Wahadło Foucault (2019)
oraz w wyjątkowej ekspozycji indywidualnej w Galerii Okno (2019).

Zapraszamy do zapoznania się z twórczością Artystki w Galerii