Free Art Gallery - Marek Przybyła

Marek Przybyła

Urodzony w 1952 roku w Katowicach,
mieszka w Sosnowcu.

Malarz, grafik, rysownik, ilustrator i rzeźbiarz.
Uprawia również prozę i esej.

Realizm duchowy najpełniej określa jego wieloraką stylistykę
wykorzystaną naprzemiennie od początku lat '70.

Jest członkiem ZPAP, oddział Katowice.
Ukończył PLSP w Katowicach.
Był członkiem Towarzystwa Bellmer.
Członek Stowarzyszenia Pastelistów Polskich w Nowym Sączu.

Ma na koncie ponad 35 wystaw indywidualnych i ponad 30 zbiorowych.
Określa się, jako niestrudzony eksplorator nieświadomości.

Obok nobliwych cykli malarskich realizowanych w klasycznej technice,
nawiązującej do warsztatu renesansowego tworzył:
cykle kolaży de-konstrukcyjnych Kalejdoskopy (1995),
kolaży depresyjnych - Manuały (2007), a także kolaży witalnych Biosfery (2008)
.

Wcześniej cykl decoupaqe Mujer de Magia Negra (lata '80).

Z upodobaniem tworzy książki artystyczne,
których dotąd wykonał 21
, w większości unikatów;

Zilustrował ponad 20 zbiorków poezji.
Opublikował kilkadziesiąt rysunków prasowych i projektów graficznych.
Wykonał dziesiątki linorytów, setki rysunków.
Stworzył cykl miniatur malarskich Kolby (2006)
i instalację (poeme-objet) Mówiące talerze (2007)
.

Kilkanaście lat zajmował się arteterapią.

Suma doświadczeń i epifanii pozaplastycznych przyniosła dwa zbiory prozy poetyckiej i rysunków:
Homunkulus (2001) i Klucz barw, (2009) czyli o kolorach pieśni XX.
Jest to, subiektywne studium psychologii barw.
Rozpięte na rozległej skali emocji tworzy kameralne portrety kolorów.
Ukazuje wzajemne relacje miedzy ludźmi, imionami, a kolorami.
Uzmysławia wielkość, fenomen i energię barw. Wszystko na prawach licentia poetica.

Kolejną prozę poetycką pt.: Szkoła miękkiego rysunku wydał w 2015 roku w formie e-book'a.

Jako performer teatru artystycznego ONEIRON 3 brał udział w pracach nad misterium
teatralno-muzycznym OFFICINA FERRARIA ABO…? w 2003 roku w Katowicach.

Prywatnie jest ojcem córki Mai i syna Jakuba.
Odbył kilka inspirujących artystycznie podróży,
mi.in. Miskolc, Akwizgran, Kolonia, Saint-Tropez, Monte Carlo, Vancouver, Victoria, Tofino,
Praga, Brugia, Gandawa, Amsterdam, Paryż, Savary Island, Dublin, Knokke, Haga, Antwerpia.

Chińska kaligrafia, światowa literatura piękna, psychologia, historia religii
i antropologia kultury
, to zainteresowania szczególne Artysty.

Od 2014 roku współtworzył z Krzysztofem Szlapą przedsięwzięcie autorskie pod nazwą Klucz drzew.

Od 2018 roku powrócił po kilku latach inspiracji kaligrafią chińską do przedstawiającego malarstwa olejnego.