Kaja Koster - Free Art Gallery

Kaja Koster

Urodzona w 1996 roku w Koninie,
mieszka i tworzy w Poznaniu.

Jest studentką I roku II stopnia Wydziału Rzeźby
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
.

W kręgu jej zainteresowań, obok Rzeźby jest także
Malarstwo, Rysunek i Instalacje.


Edukacja:

2012-2016: Zespół Szkół Plastycznych w Kole,
obecnie Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu,

2016 - teraz: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Rzeźby.
| Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu - Wydział Rzeźby |

Otrzymane stypendia:

2019
-Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
za wybitne osiągnięcia artystyczne na rok akademicki 2019-2020
- Stypendium Naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

2017-2019
- Stypendium Naukowe Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
dla najlepszych studentów


Nagrody, Wystawy, Wydarzenia:

2017
-Udział w międzynarodowej wystawie „FIGURAMA 2017”,
dziedziniec Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
-Udział w wystawie rzeźby absolwentów i studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
w ramach ogólnopolskiego festiwalu fotografii „Fotocooltura 2017”, w Obornikach,
-Udział w konkursie „Re-akcje5” i towarzyszącym wydarzeniu
wystawom: w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku.

2017-2018
-Udział w pokonkursowych ogólnopolskich wystawach
„4 Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. Prof. Józefa Kopczyńskiego”:
w Galerii Refektarz w Kartuzach,
w Galerii Promocyjnej ASP Kraków,
w Atrium Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

2018
-Udział w zbiorowej wystawie studentów, zorganizowanej
przez Koło Naukowe Rzeźby pt. „W procesie”, Galeria R20 w Poznaniu,
-Złote Odznaczenie przyznane przez Rektora i Senat Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu
za osiągnięcia artystyczne,
-Stypendium Rektora UAP dla najlepszych studentów w roku akademickim.

2018-2019
-Główna nagroda i realizacja Statuetki dla Poznanianki Roku 2018 i Medalu
dla Poznanianki Stulecia 1918-2018 w konkursie zorganizowanym
przez Urząd Miasta w Poznaniu,
-Udział w zbiorowej wystawie studentów, zorganizowanej
przez Koło Naukowe Rzeźby pt. „SKALA”, Peryskop w Poznaniu.

2019
-Udział w jubileuszowej wystawie Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu „100 RZEŹBA – PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ”,
Brama Poznania przy ulicy Gdańskiej 2 w Poznaniu,
-Udział w międzynarodowym przeglądzie Rysunku Figuratywnego „FIGURAMA 2019”
oraz towarzyszącym temu wydarzeniu wystawom,
-Udział w wystawie „ROZBIEG” 7 Pracowni Rzeźby UAP, Galeria Działań w Warszawie,
-Udział w zbiorowej, studenckiej wystawie „KORELACJE” zorganizowanej
przez: Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Uniwersytetu Artystycznego,
Koło Naukowe Rzeźby oraz Kwadrat Malarski. Wystawa towarzyszyła wydarzeniom
Poznań ART WEEK 2019, Stara Rzeźnia w Poznaniu,
-Wystawa indywidualna prezentująca cykl obrazów pt. „Widziane z krzesła”
w Galerii Perygród, przy ulicy Szewskiej 8 w Poznaniu.

Zapraszamy do zapoznania się z twórczością Artystki w Galerii