zaproszenie: mecenat, marszand

Zapraszamy do współpracy osoby fizyczne i prawne

Dzięki Państwa wsparciu, Galeria udoskonali działalności wydawniczą
poprzez publikację m.in. katalogów, albumów oraz folderów poświęconych
działalności twórczej Artystów objętych naszym patronatem,
a także umożliwi organizację wystaw prac w niezwykłych miejscach.

Zapewniamy odpowiednią widoczność i wartość dodaną.

Wspólnie pokażmy Sztukę i promujmy Kulturę

Zapraszamy


Zapraszamy do współpracy 
osoby pasjonujące się Sztuką w roli Marszanda,
Specjalisty do spraw obrotu Dziełami Sztuki. 

W treści maila prosimy zawrzeć następujące informacje:

– imię i nazwisko,
– telefon oraz e-mail, 
– biografię (między innymi: wykształcenie, doświadczenie, zainteresowanie), 
– zgodę następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wprowadzonych przeze mnie 
danych osobowych na okoliczność nawiązania współpracy z Galerią Sztuki współczesnej,
Spółką pod firmą Free Art Gallery sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
ul. Seweryna Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań, zarejestrowana 
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000796566, 
posiadającej numer NIP: 7831804199, REGON: 383958960.

Razem z nami wspieraj Kulturę i Sztukę

Zapraszamy