mecenas marszand

Zapraszamy do współpracy Mecenasów Sztuki

Dzięki Państwa wsparciu, Galeria udoskonali działalności wydawniczą
poprzez publikację m.in. katalogów, albumów oraz folderów poświęconych
działalności twórczej Artystów objętych naszym patronatem,
a także umożliwi organizację wystaw prac w niezwykłych miejscach.

Zapewniamy odpowiednią widoczność i wartość dodaną.

Wspólnie pokażmy Sztukę i promujmy Kulturę

Zapraszamy


Zapraszamy do współpracy także
osoby pasjonujące się Sztuką w roli Marszanda
– Specjalisty do spraw obrotu Dziełami Sztuki. 

W treści maila prosimy zawrzeć następujące informacje:

– imię i nazwisko,
– telefon oraz e-mail, 
– krótką notę bio, 
– zgodę następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wprowadzonych przeze mnie 
danych osobowych na okoliczność nawiązania współpracy z Galerią Sztuki współczesnej,
Spółką pod firmą Free Art Gallery sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000796566.

Razem z nami wspieraj Kulturę i Sztukę

Zapraszamy