Polityka prywatności i Cookies dla funkcjonowania strony internetowej freeartgallery.pl
Spółki pod firmą Free Art Gallery sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

 1. Polityka Ochrony danych i Cookies Serwisu internetowego freeartgallery.pl
 2. Polityka Ochrony danych i Cookies dla zorganizowanej formy sprzedaży w systemie aukcyjnym
 1. Polityka Ochrony danych i Cookies Serwisu internetowego freeartgallery.pl

Niniejszy dokument określa politykę ochrony danych i Cookies
w ramach funkcjonowania Serwisu internetowego prowadzonego
pod adresem freeartgallery.pl w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną.

 • 1. [postanowienia ogólne]
 1. Właścicielem sklepu internetowego freeartgallery.pljest Spółka pod firmą Free Art Gallery sp. z o.o. 
  z siedzibą w Poznaniu, ul. Seweryna Mielżyńskiego 27/29, 61-701 Poznań, zarejestrowana przez
  Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000796566, posiadającej numer NIP: 7831804199,
  REGON: 383958960, zwana dalej Sprzedającym.
 2. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać: pod numerem telefonu: + 48 730 720 057lub korzystając
  z adresu poczty elektronicznej: kontakt@freeartgallery.pl.
 3. Do korzystania ze strony internetowej freeartgallery.pl, w tym do składania zamówień
  za pośrednictwem tej strony, niezbędne jest urządzenie wyposażone m.in. w przeglądarkę internetową z włączona obsługą javascript oraz plików cookies (technologia web storage).
 4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do rzetelności w wykonywaniu swych ustawowych obowiązków.
 • 2. [postanowienia szczegółowe]
 1. W poszanowaniu prawa do prywatności potencjalnych i realnych Nabywców Dzieł Sztuki
  – użytkowników serwis freeartgallery.pl dba o bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych
  i przetwarza je zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz innymi regulacjami prawa. Użytkownik ma prawo do bezpłatnego wglądu
  w przechowywane przez Spółkę pod firmą Free Art Gallery sp. z o.o. dane na jego temat, może poprosić o ich sprostowanie, wycofać zgodę na przetwarzanie danych lub ograniczyć przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik ma również prawo usunąć swoje dane z systemu Spółki pod firmą Free Art Gallery sp. z o.o. lub umożliwić przesył informacji na swój temat np. do innego Administratora. Ponadto użytkownik ma prawo wnieść skargę do Inspektora Ochrony Danych.
 2. Administratorem danych osobowych wykorzystywanych w serwisie freeartgallery.pl jest Spółka pod firmą Free Art Gallery sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego 27/29, 61-701 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000796566, posiadającej numer
  NIP: 7831804199, REGON: 383958960.
 3. Użytkownik ma możliwość rejestracji w serwisie, ale nie jest ona konieczna do dokonania zakupów. Rejestracja umożliwia Użytkownikowi użycie dodatkowych funkcjonalności i ewentualnego korzystania z rabatów.
 4. Serwis przetwarza następujące dane osobowe w celu realizacji zamówienia bez rejestracji w serwisie
  – w formularzu zamówienia należy podać: imię i nazwisko, adres email, telefon kontaktowy oraz adres, na który ma być wysłany produkt (serwis zapisuje adres IP, z którego nastąpiło zamówienie), a także dopuszczalne przez Użytkownika za jego zgodą, dobrowolnie podane w formularzu, skonkretyzowane dane.
 5. Serwis kontaktuje się z Nabywcą telefonicznie oraz przy użyciu adresu email kontakt@freeartgallery.pl;
 6. Realizacja płatności odbywa się za pomocą zewnętrznych mechanizmów płatniczych (PayU lub PayPal). Serwis nie gromadzi danych identyfikacyjnych związanych z przekazywaniem loginów, haseł oraz numerów i kodów instrumentów płatniczych: karty kredytowe, karty płatnicze, numery kont bankowych, dane logowania do systemu PayPal (login i hasło).
 7. Użytkownik, który dołączy do subskrybcji Newsletter’a, na podstawie zgody jaką wyraził, będzie regularnie otrzymywać emaile przy wykorzystaniu danych osobowych podanych w odrębnym formularzu. W formularzu należy podać adres email. Użytkownik może zrezygnować z subskrybcji Newslettera w dowolnym momencie. Zrezygnować z subskrybcji można, wybierając przycisk “zrezygnuj z subskrybcji” w dolnym menu Newsletter’a lub wysyłając maila na skrzynkę pocztową: kontakt@freeartgallery.pl. Po rezygnacji z Newsletter’a adres email użytkownika zostanie usunięty
  z bazy danych Spółki pod firmą Free Art Gallery sp. z o.o., o ile Użytkownik nie wyrazi prośby, by jego adres zachować lub jeśli zaistnieje szczególna sytuacja przewidziana polskim prawem, wymagająca ponownego wykorzystania danych osobowych.
 8. Analiza zachowania Użytkowników na stronie w tym tworzenie statystyk i dostosowywanie treści strony (m.in. w przypadku utworzenia sekcji proponowane obrazy) do profilu użytkownika: wyszukiwane hasła, klikane obrazy, informacja o lokalizacji oraz adres IP, dane o ustawieniach sprzętu, typie i języku przeglądarki, datach i godzinach przesyłanych żądań oraz odsyłających adresach URL.
 9. Reklama internetowa: Serwis korzysta z usług oferowanych przez serwisy internetowe Facebook, Instagram, LinkedIn i Google polegających na reklamie do wybranej grupy odbiorców. Serwis
  nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Zmiana ustawień jest dostępna na stronach internetowych wskazanych podmiotów.
 • 3. [pliki Cookies]
 1. Korzystając z serwisu pli tym samym umożliwiając przeglądarce zapisywanie na komputerze użytkownika linków Cookies, Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Pliki Cookies mogą być zapisywane jako np. pliki tekstowe, wiersze w lokalnej strukturze bazy danych lub w inny, wybrany przez producenta przeglądarki WWW sposób. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych
  w komputerach czy programowaniu Użytkowników. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta z Serwisu internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie. Klienci odwiedzający Serwis mogą poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies
  na swoich komputerach bądź tak zapisane pliki trwale usunąć.
 2. Serwis wykorzystuje dwa typy plików Cookies: a) Cookies sesyjne, które są przechowywane
  na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
  z Urządzenia Użytkownika; b) Cookies trwałe, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika
  i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniu w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, b) poprzez zapisywanie
  w urządzeniach końcowych pliki Cookies (tzw. “ciasteczka”), c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Sklepu internetowego (konieczne do poprawnego działania serwisu)
 4. Dane osobowe Użytkowników, w tym Nabywców Dzieł Sztuki mogą być również zbierane przy okazji świadczenia innych usług lub organizowania konkursów na freeartgallery.pl.
 5. Każdy Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe i do ich poprawienia.
 6. Każdy z Użytkowników, który założył konto sklepowe, może w dowolnym czasie poprosić o jego usunięcie. Konto zostanie skasowane natychmiast lub po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Wszystkie dane zostaną skasowane, zostanie również usunięty e-mail z bazy danych. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe, Klient będzie musiał ponownie je założyć i wprowadzić wszystkie dane.
 7. Zbiór zgromadzonych danych jest chroniony tj. traktowany jako wydzielona baza danych
  i przechowywany w logicznie wydzielonej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę bazy. Serwis znajduje się w centrum przetwarzania danych zlokalizowanym poza terenem Polski
  i praktycznie niemożliwy jest fizyczny dostęp do żadnego z serwerów. Nigdy nie udostępniamy danych osobowych, chyba że jesteśmy prawnie do tego zobligowani lub jest to absolutnie niezbędne do świadczenia przez nas usług (np. korzystamy z usług SMTP2GO oraz MailChimp do wysyłki newslettera).
 8. Jeśli Klient nie chce korzystać z plików Cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy,
  że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z e-sklepu internetowego. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać przeglądarkę internetową / system i postępować zgodnie z instrukcjami (przeglądarka: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone 
  i Blackberry). 
 9. Wrażliwe dane osobowe adresowe, przechowywane są w formie zaszyfrowanej.
 10. Dane osobowe Klientów nie są udostępnianie osobom trzecim. Mogą być przekazane przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 11. W szczególnych sytuacjach przewidzianych polskim prawem dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom i organom państwowym.
 12. Serwis wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@freeartgallery.pllub pisemnie na adres siedziby spółki: ulica Seweryna Mielżyńskiego 27/29, 61-701 Poznań.
 13. W przypadku, gdy niniejsza definicja Polityki prywatności i Cookies nie zawiera lub zawiera informacje ujęte w sposób niewyczerpujący dla Użytkownika Serwisu, przysługuje mu prawo kontaktu
  z Administratorem pod adresem mailowym: kontakt@freeartgallery.pl,w celu uzupełnienia informacji.
 14. W przypadku, gdy niniejsza definicja Polityki prywatności – Ochrony danych i Cookies nie zawiera
  lub zawiera informacje ujęte w sposób niewyczerpujący dla Użytkownika Serwisu, przysługuje ma prawo kontaktu z Administratorem w celu uzupełnienia informacji.

Polityka Prywatności i Cookies obowiązuje od dnia 2 września 2019 roku.

___________________________________________________________________________________

 1. Polityka Ochrony danych i Cookies dla zorganizowanej formy sprzedaży w systemie aukcyjnym
 • 1. [postanowienia ogólne]
 1. W poszanowaniu prawa do prywatności Klientów Spółki pod firmą Free Art Gallery sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, dba ona o bezpieczeństwo powierzonych jej danych osobowych i przetwarza je zgodnie
  z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO. Niniejsza Polityka prywatności – Ochrona danych dotyczy zorganizowanej formy sprzedaży
  w systemie aukcyjnym i ma charakter uzupełniający do Polityki prywatności i Cookies serwisu internetowego freeartgallery.pl. oraz Regulaminu dla zorganizowanej formy sprzedaży w systemie aukcyjnym znajdującego się w zakładce Regulaminy na stronie internetowej freeartgallery.pl.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Spółce pod firmą Free Art Gallery
  z o.o. dobrowolnie w ramach zapisu na Newsletter, Rejestracji w na potrzeby aukcji młotkowych
  (w tym składania zleceń, zapytań i zamówień katalogu) jest firma Free Art Gallery sp. z o.o. z siedzibą
  w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego 27/29, 61-701 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000796566, posiadającej numer NIP: 7831804199, REGON: 383958960 (dalej: Free Art Gallery).
 • 2. [postanowienia szczegółowe]
 1. Free Art Gallery przetwarza następujące dane osobowe w następujących celach: a) udział w aukcjach młotkowych: imię i nazwisko Klienta, adres email, adres pocztowy i numer telefonu kontaktowego, numer NIP i nazwę działalności gospodarczej /spółki (w przypadku podmiotów gospodarczych),
  b) zapisy na Newsletter: adres e-mail, c) prowadzenie działań marketingowych w tym wysyłanie informacji o aukcji, katalogów dzieł sztuki oferowanych przez Free Art Gallery; jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Free Art Gallery może wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych; a także dopuszczalne przez Użytkownika za jego zgodą, dobrowolnie podane w formularzu, skonkretyzowane dane.
 2. W trakcie Aukcji może odbywać się jej transmisja w mediach społecznościowych. 
 3. Dla celów rejestracji Free Art Gallery zastrzega prawo wglądu do dokumentu tożsamości Klientów. Dokumenty tożsamości nie są kopiowane w jakikolwiek sposób. Dane klientów zarejestrowanych
  w bazie pozostają w niej przez 10 lat lub do momentu żądania ich usunięcia przez Klienta.
 4. Free Art Gallery zastrzega sobie możliwość korzystania z narzędzi internetowych takich jak One-Bid, Google Analytics w celu prowadzenia statystyk ilości odsłon.
 5. Free Art Gallery kontaktuje się z Klientem telefonicznie oraz przy użyciu adresu email.       
 6. Dane osobowe Klientów są traktowane jako poufne, są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nie są udostępnianie, podmiotom trzecim. Dane mogą być przekazane firmom kurierskim wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz firmom prowadzącym księgi rachunkowe (dane znajdujące się na fakturach), firmom windykacyjnym / kancelariom prawnym.       
 7. Zawierane przez Nas umowy powierzania przetwarzania danych zawierają klauzule umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Ponadto, Free Art Gallery może przekazać dane osobowe Klientów organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. 
 8. Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie Newsletter’a mają możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej poprzez kliknięcie w formułę wypisu zamieszczoną w dolnej części Newsletter’a.       
 9. Każdy Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe i do ich poprawienia, a także prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Żądanie usunięcia i zmiany danych należy zgłaszać listowanie lub mailowo do Free Art Gallery (na adres kontakt@freeartgallery.pl).       
 10. Usunięcie danych osobowych Klienta może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 11. W szczególnych sytuacjach przewidzianych polskim prawem dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom i organom państwowym.
 12. Free Art Gallery zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po cofnięciu zgody tylko w zakresie i na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź, prawa międzynarodowego obligują Free Art Gallery do utrzymania retencji danych (np. przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, przepisy podatkowe
  i rachunkowe, prowadzenie księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do zbycia).
 • 3. [pliki Cookies]
 1. Pliki Cookies (ang: ciasteczka) to informacje przechowywane na komputerze użytkownika przez odwiedzane przez niego witryny internetowe. Producenci poszczególnych przeglądarek WWW decydują o tym, w jakiej formie, Cookies zapisywane są na komputerze użytkownika. Mogą być one zapisywane jako np. pliki tekstowe, wiersze w lokalnej strukturze bazy danych lub w inny, wybrany przez producenta przeglądarki WWW sposób. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych
  w komputerach czy programowaniu Użytkowników.
 2. Umożliwiając przeglądarce zapisywanie na komputerze plików Cookies Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie.
 3. Klienci odwiedzający stronę Free Art Gallery mogą poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików Cookies na swoich komputerach bądź tak zapisane pliki trwale usunąć.
 4. Przetwarzamy pliki Cookies z następujących powodów: a) Architektura Internetu jest tak skonstruowana, że w celu świadczenia Usługi w sposób należyty i poprawny Free Art Gallery musi pracować na plikach Cookies. Są one niezbędne do pracy strony. O takich plikach Cookies mówi się,
  że są to tzw. Cookies techniczne. Ich usunięcie lub odrzucenie może spowodować nieprawidłowości
  w wyświetlaniu strony, b) Free Art Gallery chcąc być blisko potrzeb Użytkowników, analizuje zanonimizowane informacje na temat używania strony. Pozwalają one Free Art Gallery udoskonalać jego funkcjonalność oraz badać jakie obszary wymagają dopracowania.
 5. Strona Free Art Gallery może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Free Art Gallery nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Zachęcamy Klientów, by po przejściu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.
 6. Free Art Gallery zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres
  e-mail: kontakt@freeartgallery.pl.
 7. W przypadku, gdy niniejsza definicja Polityki prywatności – Ochrony danych i Cookies nie zawiera
  lub zawiera informacje ujęte w sposób niewyczerpujący dla Użytkownika Serwisu, przysługuje ma prawo kontaktu z Administratorem w celu uzupełnienia informacji.

Polityka Ochrony danych i Cookies dla zorganizowanej formy sprzedaży w systemie aukcyjnym

obowiązuje od dnia 2 września 2019 roku.