partnerstwo

Chętnie podejmiemy rozmowy z podmiotami
chcącymi współpracować z Galerią na gruncie profesjonalnym,
wzmacniając wzajemnie swoją pozycję rynkową
.

Jesteśmy otwarci na wymierną współpracę.

Wypożyczymy Obiekty Galeriom
o podobnym profilu artystycznym
oraz innym ośrodkom kulturalnym, a także osobom fizycznym i prawnych

Zapraszamy