Polityka prywatnosci

Polityka prywatności i Cookies dla funkcjonowania strony internetowej freeartgallery.pl
Spółki pod firmą Free Art Gallery sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Niniejszy dokument określa politykę ochrony danych i Cookies w ramach funkcjonowania Serwisu internetowego prowadzonego pod adresem freeartgallery.pl w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Właścicielem domeny freeartgallery.pl jest Spółka pod firmą Free Art Gallery sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Karola Libelta 1A/2, 61-607 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000796566, posiadająca numer NIP: 7831804199, REGON: 383958960, zwana dalej FreeArtGallery
 2. Kontakt możliwy jest pod adresem: kontakt@freeartgallery.pl lub za pomocą innych wskazanych na stronie internetowej kanałów komunikacji.
 3. Do korzystania ze strony internetowej freeartgallery.pl, w tym do składania zamówień za pośrednictwem tej strony, niezbędne jest urządzenie wyposażone m.in. w przeglądarkę internetową z włączona obsługą javascript oraz plików Cookies (technologia web storage).
 4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do rzetelności w wykonywaniu swych ustawowych obowiązków.
 1. W poszanowaniu prawa do prywatności potencjalnych i realnych użytkowników FreeArtGallery dba o bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych i przetwarza je zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz innymi regulacjami prawa.
  Użytkownik ma prawo do bezpłatnego wglądu w przechowywane przez Spółkę pod firmą Free Art Gallery sp. z o.o. dane na jego temat, może poprosić o ich sprostowanie, wycofać zgodę na przetwarzanie danych lub ograniczyć przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik ma również prawo usunąć swoje dane z systemu Spółki pod firmą Free Art Gallery sp. z o.o. lub umożliwić przesył informacji na swój temat np. do innego Administratora. Ponadto użytkownik ma prawo wnieść skargę do Inspektora Ochrony Danych.
 2. Administratorem danych osobowych wykorzystywanych w serwisie freeartgallery.pl jest Spółka pod firmą Free Art Gallery sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Karola Libelta 1A/2, 61-607 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000796566, posiadająca numer NIP: 7831804199, REGON: 383958960.
 3. Nie jest konieczna rejestracja do dokonania zakupów.
 4. Serwis przetwarza następujące dane osobowe w celu umożliwienia realizacji zamówienia bez rejestracji w serwisie
  – w formularzu zamówienia należy podać: imię i nazwisko, adres email, telefon kontaktowy oraz adres, na który ma być wysłany produkt, a także dopuszczalne przez Użytkownika za jego zgodą, dobrowolnie podane w formularzu, skonkretyzowane dane.
 5. Serwis kontaktuje się z Nabywcą telefonicznie oraz przy użyciu adresu kontakt@freeartgallery.pl
 6. Realizacja płatności odbywa się za pomocą konta FreeArtGallery lub zewnętrznych mechanizmów płatniczych PayU. FreeArtGallery nie gromadzi danych identyfikacyjnych związanych z przekazywaniem loginów, haseł oraz numerów i kodów instrumentów płatniczych: karty kredytowe, karty płatnicze, numery kont bankowych, dane logowania do systemu PayU.
 7. Analiza zachowania Użytkowników na stronie w tym tworzenie statystyk i dostosowywanie treści strony (m.in. w przypadku utworzenia sekcji proponowane obrazy) do profilu użytkownika: wyszukiwane hasła, klikane obrazy, informacja o lokalizacji oraz adres IP, dane o ustawieniach sprzętu, typie i języku przeglądarki, datach i godzinach przesyłanych żądań oraz odsyłających adresach URL.
 8. Reklama internetowa: Serwis korzysta z usług oferowanych przez serwisy internetowe Facebook, Instagram i Google polegających na reklamie do wybranej grupy odbiorców. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Zmiana ustawień jest dostępna na stronach internetowych wskazanych podmiotów.
 1. Korzystając z serwisu freeartgallery.pl, a tym samym umożliwiając przeglądarce zapisywanie na komputerze użytkownika linków Cookies, Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Pliki Cookies mogą być zapisywane jako np. pliki tekstowe, wiersze w lokalnej strukturze bazy danych lub w inny, wybrany przez producenta przeglądarki WWW sposób. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w komputerach czy programowaniu Użytkowników. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta z Serwisu internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie. Klienci odwiedzający Serwis mogą poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies
  na swoich komputerach bądź tak zapisane pliki trwale usunąć.
 2. Serwis wykorzystuje dwa typy plików Cookies: a) Cookies sesyjne, które są przechowywane
  na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika; b) Cookies trwałe, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika
  i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniu w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki Cookies (tzw. “ciasteczka”), c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Sklepu internetowego (konieczne do poprawnego działania serwisu).
 4. Dane osobowe Użytkowników, w tym Nabywców Dzieł Sztuki mogą być również zbierane przy okazji świadczenia innych usług lub organizowania konkursów na freeartgallery.pl.
 5. Każdy Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe i do ich poprawienia.
 6. Każdy z Użytkowników, który założył konto Artysty, może w dowolnym czasie poprosić o jego usunięcie, wówczas konto zostanie skasowane bezzwłocznie. Wszystkie dane zostaną skasowane, zostanie również usunięty e-mail z bazy danych. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe, Artysta będzie musiał ponownie je założyć i wprowadzić wszystkie dane.
 7. Zbiór zgromadzonych danych jest chroniony tj. traktowany jako wydzielona baza danych
  i przechowywany w logicznie wydzielonej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę bazy. Serwis znajduje się w centrum przetwarzania danych zlokalizowanym poza terenem Polski i praktycznie niemożliwy jest fizyczny dostęp do żadnego z serwerów. Nigdy nie udostępniamy danych osobowych, chyba że jesteśmy prawnie do tego zobligowani lub jest to absolutnie niezbędne do świadczenia przez nas.
 8. Jeśli Klient nie chce korzystać z plików Cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z e-sklepu internetowego. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać przeglądarkę internetową / system i postępować zgodnie z instrukcjami (przeglądarka: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone i Blackberry). 
 9. Wrażliwe dane osobowe adresowe, przechowywane są w formie zaszyfrowanej.
 10. Dane osobowe Klientów nie są udostępnianie osobom trzecim. Zostaną przekazane Artyście w celu realizacji zamówienia - przesyłki w wybranej przez siebie firmie kurierskiej lub osobiście.
 11. W szczególnych sytuacjach przewidzianych polskim prawem dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom i organom państwowym.
 12. Serwis wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@freeartgallery.pl lub pisemnie na adres siedziby spółki: ul. Karola Libelta 1A/2, 61-607 Poznań.
 13. W przypadku, gdy niniejsza definicja Polityki prywatności i Cookies nie zawiera lub zawiera informacje ujęte w sposób niewyczerpujący dla Użytkownika Serwisu, przysługuje mu prawo kontaktu z Administratorem pod adresem mailowym: kontakt@freeartgallery.pl, w celu uzupełnienia informacji.
 14. W przypadku, gdy niniejsza definicja Polityki prywatności – Ochrony danych i Cookies nie zawiera lub zawiera informacje ujęte w sposób niewyczerpujący dla Użytkownika Serwisu, przysługuje ma prawo kontaktu z Administratorem w celu uzupełnienia informacji.

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Polityka prywatności Wyrażam zgodę