Wszelkie prawa zastrzeżone™

Wszelkie materiały (m.in. treści, teksty, ilustracje, zdjęcia, koncept wizualny, merytoryczny itp.)
przedstawione w obrębie domeny freeartgallery.pl chronione na gruncie prawa krajowego i międzynarodowego
oraz podlegają ochronie na mocy odpowiednich Ustaw i Traktatów.

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

ZABRANIA SIĘ kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) BEZ ZGODY właściciela i administratora strony. 

Absolutnym zakazem jest objęte wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie,
rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów m.in. w celach zarobkowych, marketingowych, promocyjnych.
Złamanie zakazu stanowi naruszenie prawa oraz podlega karze
.

Znaki towarowe i graficzne są własnością Spółki pod firmą Free Art Gallery sp. z o.o. 

Chronimy własność intelektualną, a Artyści i osoby współpracujący z Galerią są objęci profesjonalną ochroną prawną.

Wszelkie próby nieuczciwej konkurencji ze strony zorganizowanych podmiotów handlowych skierowane
w stosunku do Artysty, Galerii lub osób z nią związanych, zostaną zgłoszone
do odpowiednich instytucji nadzorczych i kontrolnych.

W przypadku naruszenia ww. przepisów firma niezwłocznie wystąpi
na drogę sądową na gruncie prawa cywilnego oraz karnego
.

Jesteśmy uczciwi, tego samego oczekujemy od Ciebie,
dziękujemy.