KIM JESTEŚMY?

Zajmujemy się Sztuką współczesną (głównie polską), mieszczącą się w najnowszych
trendach sztuki światowej, przy zachowaniu wysokiej jakości, ze szczególnym uwzględnieniem
Malarstwa, Grafiki (zarówno unikatowej, jak i powielanej), RysunkuRzeźby i Fotografii.

Nasza działalność koncentruje się na promowaniu twórców,
skłonnych do ciągłego poszukiwania, eksperymentowania i przełamywania konwenansów,
często kształtujących dopiero swój artystyczny wizerunek.

Równolegle z promocją obiecujących indywidualności najmłodszej generacji,
Galeria podejmuje współpracę z uznanymi osobistościami w świecie sztuki.

Lubimy sztukę o charakterze niekomercyjnymkonceptualnym czy abstrakcyjnym,
nie uciekamy od awangardy, wyznaczającej horyzonty myślowe
współczesności, eksperymentu ani alternatywnej formy wyrażania myśli niezależnych Artystów.

Określony profil wystawienniczy Galerii nie oznacza, że nie jesteśmy otwarci na inne działania
artystyczne – z zainteresowaniem odkryjemy to co ciekawe i świeże w sztuce,
mając na uwadze jej ponadczasową wartość intelektualną.

W środowisku artystycznym, wśród osób, które miały okazję nas poznać,
Galeria uchodzi jako miejsce żywe, pełne inspirującej energiichęci eksperymentowania
i komentowania dzisiejszego świata
.

Duża część Artystów współpracujących z Galerią wywodzi się 
z ośrodka akademickiego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Nie lubimy stagnacji!
Nazwiska nowo odkrytych Artystów pojawiają się co kilka tygodni, dzięki czemu we wnętrzu
Galerii w Poznaniu, jak również w Galerii on-line, nie odnajdą zawodu nawet
najbardziej wytrawni koneserzy i kolekcjonerzy młodej sztuki.

Galeria podejmuje się organizacji konkursów tematycznych
oraz uczestniczy w imprezach i akcjach charytatywnych.

Dzięki wyszukiwanym sponsorom i komercyjnym firmom, Galeria dąży do udoskonalenia
działalności wydawniczej – publikujemy Katalogi, Albumy oraz Foldery poświęcone
działalności twórczej Artystów objętych naszym patronatem, które to materiały
często stanowią ich pierwszą taką prezentację.

Chętnie wypożyczymy eksponaty innym Galeriom o podobnym profilu wystawienniczym
i uznanym ośrodkom muzealnym, a także osobom fizycznym i prawnym.

Łączymy artystów, krytyków, kuratorów, kolekcjonerów, zaprzyjaźnione
Galerie i placówki mogące finansować przedsięwzięcia artystyczne.
Mamy ambicję szerokiego integrowania lokalnych środowisk twórczych, pragnąc
tym samym wspomóc kreację miasta Poznań, jako przyciągającego centrum kultury.

Galeria to miejsce spotkań ludzi sztuki i kultury,
nierzadko o charakterze interdyscyplinarnym, choćby przy udziale Architektów.

Pracujemy także nad rozwinięciem współpracy z polskimi Ambasadami
oraz z zagranicznymi Placówkami dyplomatycznymi w Polsce
.

Podtrzymujemy współpracę i kontakt w ramach obsługi po transakcyjnej,
w kwestii zarządzania Kolekcją, umożliwiając m.in. ponowne wystawienie
pozyskanego od nas wcześniej Obiektu oraz stałe doradztwo.

Zapraszamy